PHU Adbor - Usługi BHP Adam Borowski PHU Adbor - Usługi BHP Adam Borowski  

Kontakt

PHU Adbor - Usługi BHP

Adam Borowski

ul.Piastów 24

42-290 Blachownia

tel. 602707974 lub 733554218

e-mail:

biuro@adbor.com.pl

Witam na naszej stronie !

firma adbor prowadzi SZKOLENIA BHP międzyinny dla:

 

  • Dla pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków - szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (art. 2373 §21 Kodeksu Pracy).

  • Dla pracownika

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy).

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. (art. 2373 §2 Kodeksu Pracy).

  • Dla osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną (dzieło, zlecenie)

 Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (...) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (art. 304 Kodeksu Pracy).

Obowiązki, o których mowa w art. 211 KP (m.in. odbywanie szkoleń bhp) w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Adam Borowski